Градење на јак локален и регионален развој кој ќе овозможи заштита на животната средина, развој на екотуризмот, раст на органското производство, создавајќи услови за нови зелени работни места и оддржливост на дестинациите.