На 07 декември 2019 година   се одржи втората манифестација организирана од Еко партнерс спонзорирана од Министерството за земјоделство, земјоделство, Ден на органско производство и форум за еко-туризам преку регионални практика,на настанот специјален  гостин беше присутна  Дијана Катица 
Дијана Катица е претседател на Управниот одбор на HF Eco Ethno Group од Загреб е прогласена за личност за рурален туризам на годината под проектот „Избор на најуспешен туризам во Југоисточна Европа 2013“
Притоа, таа е наградена со престижното Златно туристичко срце на Југоисточна Европа,
тоа е еден вид регионален туристички  Оскар, кој како дел од Меѓународен настан , ја доделува 23-та година по ред од страна на Sacen Interational, меѓународниот центар за туризам. Покрај Хрватска, во акцијата се вклучени и Србија, Турција, Турција, Романија, Бугарија, Словенија, Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Тунис, Малта и Грција.
Дијана Катица веќе две децении е посветена на развојот на руралниот туризам, таа е автор на бројни проекти и активности. Како избрана членка на парламентарната комисија за туризам, таа активно учествува во предлози и дискусии за правни рамки кои имаат директно влијание врз развојот на руралните области и хрватските села, но и во хрватскиот туризам во целина.