Во организација на здружението на граѓани ,Еко Партнерс“ на 24.01.2019 година со поддршка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија се оддржа првиот ,,Ден на органското производство и форум за еко туризам преку регионални практики”.

На форумот присуствуваа голем број на производители на органско производство како и голем број на изложувачи со своите производи кои ја збогатија самата манифестација. Презентирање на региналните практики во органско производство и потребата за европските пазари како и моменталните состојби во Македонија беше испрезентирана од Габриела Митрикеска -Swiss Contact која ги охрабри органските производители за вмрежување,нови можности, идеи и заеднички извоз на европскиот пазар. Можностите за еко туризмот во заштитените подрачја и националните паркови и идеалните услови за Агри туризмот во руралните средини се испрезентираа од Дејан Методијески и Оливер Филипоски од факултетот за Туризам при Универзитетот Гоце Делчев – Штип.

„Македонија има идеални услови за генерирање на голем број на зелени туристи кои ја препознаваат Македонија како неоткриена еко туристичка дестинација, но за да можеме вистински да имаме приход од овој тип на туризам потребно е да го подготвиме локалното население. Еко туризмот и Агри туризмот овозможуваат директен финансиски инпакт на локалните заедници, создавање на микро и фамилијарни бизниси, намалување на миграцијата и нови зелени работни места поврзани со туризмот”, додадоа Методјески и Филипоски.

Во третиот панел се испрезентираа успешни бизнис приказни-производители на органски Мед од мариовскиот крај, единствената фарма за магариња во Велестово, Охридско и производители на органска Истевничка аронија.

Ден на органското произвотство и форум за еко туризам преку регионални практики е одлична можност на едно место да се споделат искуствата, изложат органските производи и испрезентираат практиките во руралниот туризам. Вмрежувањето на органските производители на едно место и приближување на регионалните практики ќе овозможи продолжување на растотот на ова произвдство и еко туризмот со дополнителен финансиски импакт и зајакнување на локалниот економски развој.


0 Comments

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *