ГОДИШНА ПРОГРАМА НА НВО ЕКО ПАРТНЕРС 2018/19

Стратешки цели

Развој на туризмот, екологијата и органското производство и истражувачка дејност

Органско Производство

Екотуризам

Екологија

Истражување

Ден на Органско Производство
и Форум за Еко Туризам преку регионални практики

Членови
Партнери
Настани

Нашиот тим

Марио Богданоски
Андријана Богданоска
Деjaн Арсов