Eco Partners

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ – 

Развој на туризмот, екологијата и органското производство и истражувачка дејност

Екологија

Екологијата е научна дисциплина која ги изучува заемните односи на живите организми и нивната интеракција со животната средина.

Еко туризам

Има минимален одраз врз природата, минимален одраз и максимална добивка за културата на локалната заедница која ги прифаќа туристите, бенефит за локалната заедница, максимално задоволство и релаксација за туристите

Органско производство

Органските производи содржат повеќе природни хранливи материи, помалку штетни нитрати, одбегнат хемиски пестициди, имаат помалку адитиви.

Истражувачка дејност

Истражувањето и прибирањето информации, методите на истражување што се применуваат во општествените науки.

Eco Partners - статистика

10

Проекти

65

Членови

22

Партнери

10

Настани

Ден на органско производство и форум за еко туризам преку регионални практики

Во организација на здружението на граѓани „Еко Партнерс“ на 24.01.2019 година со поддршка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија се оддржа првиот ,,Ден на органското производство и форум за еко туризам преку регионални практики”.

Тимот на Eко Партнерс

www.ecopartners.mk